Logo

Ruční ovládání automobilu - Autoservis

Hlásíme se k principům sociálního podnikání - Martin Šruma

Projekt: Martin Šruma - Ruční ovládání automobilů

 • Název projektu: Martin Šruma - Ruční ovládání automobilů
 • Reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_024/0002708
 • Realizace: 01.09.2023 – 31.08.2025
 • Celkové způsobilé náklady: 3 974 880,00 Kč
 • Výše dotace: 76,735 %

Popis projektu:

Projekt svými novými aktivitami: montáží elektronického ROA, drobnými opravami elektronického ROA a individuálními úpravami osobních automobilů rozšiřuje činnosti stávajícího sociálního podniku.

Zajišťuje ekonomické předpoklady pro vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby z CS. Díky individuální podpoře a vzdělání podporuje též jejich seberealizaci a rozvoj. Projekt reaguje na socioekonomické problémy společnosti a podporuje principy sociálního podnikání.

Projekt řeší dvě oblasti:
A) Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby potřebují individuální přístup a podporu při řešení překážek nejen při výkonu zaměstnání, ale i s případnými přesahy do osobního života, jelikož se obě oblasti vzájemně prolínají.

B) Realizaci montáže elektronického ručního ovládání automobilů. Projekt nabídne řešení problému prostřednictvím rozšíření stávajících aktivit fy Martin Šruma do absentujících oblastí montáže elektronického ručního ovládání osobních automobilů a do oblasti individuálních úprav osobních automobilů spočívajících v možnosti bezbariérového přístupu klienta k vozidlu.

Aktivity projektu:

 • KA 1 - Vznik nových pracovních míst pro osoby z CS (3 pracovní místa na základě pracovní smlouvy)
 • KA 2 - Provoz sociálního podniku (realizace montáže ručního ovládání automobilů)
 • KA 3 - Pořízení vybavení SP a drobné stavební úpravy (dovybavení sociálního podniku)
 • KA 4 - Individuální podpora a vzdělávání pracovníků z CS (realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance)
 • KA 5 - Marketing sociálního podniku (propagace a reklamní činnost za účelem zviditelnění sociálního podniku).

esf.png

Projekt: Montáž ručního ovládání automobilů

 • Název projektu: Montáž ručního ovládání automobilů
 • Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00626
 • Název, příjemce dotace: Martin Šruma
 • IČO: 11428180
 • Výše dotace: 3 124 592,80 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je, v rámci nové podnikatelské aktivity žadatele, zaměstnat a vzdělat zaměstnance z cílových skupin, kteří se budou podílet na naplnění hlavního smyslu a principu projektu - montování ručního ovládání automobilů pro tělesně postižené spoluobčany.

STRATEGIE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI je založena na přidaných hodnotách pro zákazníky, nastavení optimálních cen za poskytované služby, využití know-how jednatele podniku v instalaci ROA, individuálního a osobního přístupu k zákazníkům, realizací školicích aktivit (kurz instalace ROA, kurz komunikace se zákazníky, školení s elektronickým zařízením) pro všechny zaměstnance podniku, realizací propagační kampaně, založení lokálního partnerství na podporu informovanosti o poskytovaných službách pro osoby ZTP, zavedení motivačního odměňování zaměstnanců podniku, zavedení pružné pracovní doby, poskytování komplexních servisních služeb pro vozidla upravená na ROA a zvýhodněný pozáruční servis.

Pro stálé zákazníky je připraven kreditní zákaznický věrnostní systém. Tato strategie je koncipována k posílení konkurenceschopnosti sociálního podniku na trhu.

Smyslem projektu je vytvořit ziskový subjekt, který bude fungovat na základě principů sociální ekonomiky. V současnosti má firma 7 stálých zaměstnanců, z toho 3 osoby ZTP a 2 osoby, které byly dlouhodobě nezaměstnané.

esf.png

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Po dobu opravy automobilu, zajistíme mobilitu našich zákazníků náhradním vozidlem, které můžete využívat. Vozido má namontované kompletní ruční ovládání.  Více ...
Nabízíme komplexní nabídku služeb pro hendikepované na profesionální úrovni. Využijte výhodné pojištění vozidel a získejte další výhody.
 • Martin Šruma
 • U Hřiště 76, 431 14 Strupčice
 • GSM: 602 246 043
 • Další kontakty
QR vizitka QR vizitka